Každý uživatel serveru Dream-Cars (dále jen „Server“) dostupného z internetové adresy (URL) http://www.dream-cars.cz, který poskytuje společnosti DREAM—CARS Just4U, s.r.o., IČO 282 39 164, se sídlem River Diamond, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00, Praha 8 - Karlín (dále jen “Správce”) jako provozovateli Serveru, své osobní údaje a další data v rámci využití služeb Serveru, uděluje tímto Správci svůj výslovný souhlas s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním uživatelem poskytnutých osobních údajů a dalších dat.


Uživatel poskytuje Správci osobní údaje a další data zejména za účelem poskytnutí potřebných údajů k pronájmu automobilu. Zpracování a využití probíhá v rámci internetových serverů provozovaných Správcem, dále k vzájemné komunikaci a zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění.


Souhlas se zpracováním osobních údajů a dalších dat uděluje uživatel Správci na dobu neurčitou, a tento souhlas může být uživatelem kdykoliv odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného na adresu sídla společnosti Správce.


Správce garantuje uživatelům i další práva uvedená v ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.